Pracownia

Pracownia Badań Psychologicznych „AnnMatCar” zajmuje się szeroko rozumianą diagnostyką przeprowadzaną w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami jak i określeniem predyspozycji niezbędnych do wykonywania różnego typu działalności i zawodów.

Badania odbywają się w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze w nowocześnie wyposażonej pracowni oraz zgodnie z „Metodyką psychologicznych badań kierowców” określoną przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Atuty pracownii