Ceny badań

L.p. Rodzaj badania Cena brutto
1 Badanie kierowców wszystkich kategorii 150zł
2 Badanie podstawowe 150zł
3 Badanie kontrolne 150zł
4 Badanie instruktorów i egzaminatorów 150zł
5 Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych 150zł
6 Badanie kierowców przewożących materiały niebezpieczne 150zł
7 Badanie powypadkowe 150zł
8 Badanie po przekroczeniu 24 punktów karnych 150zł
9  Badanie kierujących za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 150zł
10  Badanie operatorów sprzętu specjalistycznego 70zł
11  Badanie wysokościowe 70zł
12  Badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie – ze wskazania lekarza okulisty 50zł

 Ceny badań wg § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych (Dz. U. z 2014 r. poz 937)

Inne usługi

L.p. Rodzaj usługi Cena brutto
1 Wykład / szkolenie z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) 60 zł za godzinę dydaktyczną
2 Pogadanka z BRD 45 zł za godzinę dydaktyczną