Informacje o badaniach

Zakres badań obejmuje w szczególności ocenę:

Badania przeprowadzane są indywidualnie jak i grupowo. Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji.

Informacja dla firm i zakładów pracy

Na badanie należy ze sobą zabrać:

UWAGA!

Na badanie należy przyjść wypoczętym, po umiarkowanym posiłku.
W czasie 48 h poprzedzających badanie NIE należy spożywać alkoholu lub innego środka psychoaktywnego.
Nie wykonuje się badań osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

Wszelkie pytania można kierować na adres: pbpannmatcar@orange.pl.