Kontakt

Pracownia mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
ul. Płocka 32, 06 – 400 Ciechanów
( I piętro. Pokój 102/104 )
Telefon: 0 509 65 22 26