O mnie

O mnieZ wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie Społecznej Psychologii Klinicznej. W 2010 roku ukończyłam studia podyplomowe organizowane przez Centrum Szkolenia Praktycznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Instytutem Transportu Drogowego w Warszawie na kierunku Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dnia 29.06.2010 roku uzyskałam wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Wpis pod nr 41/P/10 uzyskałam od Marszałka Województwa Podlaskiego.

W 2011 roku ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania na kierunku Seksuologia Kliniczna. Obecnie w Ciechanowie i Mławie (Specjalistyczne Centrum Medyczne ul. Żwirki 26 ) prowadzę prywatną praktykę w ramach poradnictwa psychologiczno – seksuologicznego dla osób indywidualnych jak i par/małżeństw.